• Økende lønnsulikhet i Norge i perioden 2002–2012? 

   Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje (Journal article, 2016)
   I denne artikkelen ser vi på utviklingen i lønns- og inntektsforskjellene i Norge og noen utvalgte land basert på data fra Luxemburg Income Study (2004 og 2010) og Statistisk sentralbyrås Lønnsstatistikk påkoplet inntektsdata ...
  • Ønsker om barn – en spørreundersøkelse om fertilitet, arbeidsliv og familiepolitikk 

   Cools, Sara; Strøm, Marte (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
   Denne rapporten presenterer hovedfunnene fra en spørreundersøkelse om familiepolitikk og holdninger til å få barn, med 7686 respondenter i alderen 24-46 år. Målet med undersøkelsen er å undersøke oppfatninger blant menn ...
  • Элиты и профессионалы/Elites and professions 

   Gulbrandsen, Trygve Jens (Journal article, 2016)
   Sociology of elites and sociology of professions are two different fields of sociology. Admittedly, there are overlapping research interests as in studies of “elite professions”, for instance lawyers or medical doctors, ...