Now showing items 460-479 of 866

  • Likestilling, mangfoldspolitikk og religiøs pluralisme : En lenkesamling til regjerings- og stortingsdokumenter 1997-2007 

   Langvasbråten, Trude; Skjeie, Hege; Teigen, Mari (Research report, 2008)
   Formålet med denne lenkesamlingen er å tilgjengeliggjøre dokumenter fra regjering og storting som et empirisk utgangspunkt for å undersøke utvalgte politikkområders sammenkoblinger mellom kjønn/likestillingsproblematikk, ...
  • Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon 

   Holst, Cathrine; Skjeie, Hege; Teigen, Mari (Chapter, 2019)
   Kapittelet gir en innføring i likestillingspolitikk i Norden og Europa og undersøker fem forventninger om forholdet mellom europeisk integrasjon og nordisk likestillingspolitikk. 1. Stemmer oppfatningen om at nordisk ...
  • Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus 

   Folkestad, Bjarte; Saglie , Jo; Segaard, Signe Bock (Research report, 2014)
   Rapporten er en kunnskapsstatus som presenterer sentrale funn fra tidligere forskning om hva som har betydning for rekruttering generelt og kvinnerepresentasjon mer spesifikt i lokaldemokratiske organ. Her skiller vi mellom ...
  • Linguistic diversity and workplace productivity 

   Dale-Olsen, Harald; Finseraas, Henning (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We study the importance of linguistic diversity in the workplace for workplace productivity. While cultural diversity might improve productivity through new ideas and innovation, linguistic diversity might increase ...
  • Livskvalitet : Betydningen av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke 

   Loga, Jill M (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2010)
   Rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over forskning om betydningen av kultur og frivillighet for livskvalitet, helse og trivsel. Rapporten står tematisk av tre deler. Den første delen beskriver fremveksten av ...
  • Local election blogs: Networking among the political elite 

   Segaard, Signe Bock; Nielsen, Jeppe Agger (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   This article explores the role of social media (essentially blogs) in the 2011 Norwegian local election campaigns. We commence by developing a framework for investigating political communication using the social media that ...
  • Local Immigration and Support for Anti-Immigration Parties: A Meta-Analysis 

   Cools, Sara; Finseraas, Henning; Rogeberg, Ole (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Does the share of immigrants in a community influence whether people vote for anti-immigration parties? We conduct a systematic review of the causal inference literature studying this question. We collect estimates from ...
  • Lokal helse og omsorg i mediene: Mediepåvirkning på nært hold 

   Figenschou, Tine Ustad; Larsen, Anna M. Grøndahl; Thorbjørnsrud, Kjersti (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2018)
   Denne rapporten belyser hvordan medienes vinklinger og formater påvirker lokal helsedebatt og helsepolitikk. Den diskuterer særlig hvordan ulike kilder og strategiske aktører aktivt søker å prege mediedekningen for å endre ...
  • Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper 

   Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer informasjon, funn og resultater fra flere undersøkelser som belyser ulike problemstillinger og aspekter ved lokale folkeavstemninger generelt, og de mer enn 200 folkeavstemningene som de siste ...
  • Lokale partilag og lister. Organisasjon, aktiviteter og økonomi 

   Saglie, Jo; Hansen, Vibeke Wøien; Mjelde, Hilmar; Segaard, Signe Bock (;2022:8, Research report, 2022)
   Lokale partilag og lokale lister har fått lite oppmerksomhet i forskningen til tross for deres viktige rolle i demokratiet. Denne rapporten gir et oversiktsbilde av kommunepartier og lokale lister i Norge og beskriver så ...
  • Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger 

   Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock; Vabo, Signy Irene (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
   Sommeren 2014 ga Stortinget sin tilslutning til regjeringens forslag om å gjennomføre en kommunereform i Norge, med det mål å skape større og mer robuste kommuner. En slik reform stiller store krav til lokalt politisk ...
  • Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid 

   Skiple, Jon Kåre; Winsvold, Marte (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Beredskapssamarbeidet i Norge er organisert som et samvirke mellom ulike offentlige, frivillige og private aktører. I denne rapporten undersøker vi hvordan beredskapssamarbeidet mellom tre viktige aktører i lokal beredskap ...
  • Lokalt etterspørselssjokk, mobilisering av arbeidskraft og trygdebruk 

   Finseraas, Henning; Schøne, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Tidligere forskning har vist at negative etterspørselssjokk som for eksempel bedriftsnedleggelser har ført til at strømmen til uførhet har økt. Disse resultatene indikerer at uføretilbøyeligheten er påvirket av lokale ...
  • Lokalt nybrott? Sosiale medier som arena for lokal valgkamp 

   Segaard, Signe Bock; Nielsen, Jeppe Agger (Journal article, 2013)
   Sosiale medier blir ofte løftet frem som et demokratisk redskap for meningsutveksling mellom folkevalgte og velgere, men samtidig er det lite forskning som har sett nærmere på hvordan sosiale medier brukes i lokale valgkamper. ...
  • Lokalvalget i 1999: Rekordlav og rekordhøy deltakelse 

   Bjørklund, Tor; Saglie, Jo (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
   Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1999 er temaet for rapporten. Tittelen – «Rekordlav og rekordhøy deltakelse» – refererer, for det første, til en rekordlav valgdeltakelse, 60,4 prosent. Men også en annen type deltakelse ...
  • Lokalvalgsundersøkelsene 1995-2007 : Dokumentasjonsrapport 

   Otterbekk, Stine Renate; Rose, Lawrence E; Saglie , Jo (Research report, 2010)
   Institutt for samfunnsforskning har gjennomført fire landsomfattende innbyggerundersøkelser ved lokalvalgene i 1995, 1999, 2003 og 2007. Denne rapporten er skrevet som et verktøy for forskere som vil sette seg inn i dette ...
  • Long-time sickness absence among parents of pre-school children with cerebral palsy, spina bifida and down syndrome: a longitudinal study 

   Brekke, Idunn; Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Holmstrøm, Henrik (Journal article, 2017)
  • Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects 

   Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2019)
   In recent years, the Directorate of Immigration’s (UDI) handling of so-called revocation cases has received increased attention. These are cases where the authorities first grant residence permits and citizenship to migrants ...
  • Losing the Right to Stay: Revocation of Refugee Permits in Norway 

   Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Following the record number of asylum seekers to Europe in 2015, Norway intensified its practice of revoking migrants’ residence permits and citizenships, which primarily affected refugees and their families, and reflects ...
  • Lowering the Voting Age to 16 in Practice: Processes and Outcomes Compared 

   Eichhorn, Jan; Bergh, Johannes (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Research into the possible consequences of lowering the voting age to 16 used to be rather speculative in nature, as there were few countries that had implemented earlier enfranchisement. This has changed over the past ...