Now showing items 769-787 of 787

  • Årsmelding 2007 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2008:1, Report, 2008)
  • Årsmelding 2008 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2009:1, Report, 2009)
  • Årsmelding 2009 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2010:1, Report, 2010)
  • Årsmelding 2010 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2011)
  • Årsmelding 2011 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2012)
  • Årsmelding 2012 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2013)
  • Årsmelding 2013 

   Unknown author (Report, 2014)
  • Årsmelding 2014 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2015)
  • Årsmelding 2015 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2016)
  • Årsmelding 2016 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2017)
  • Årsmelding 2017 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2018)
  • Årsmelding 2018 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2019)
  • Årsmelding 2019 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2020)
  • Årsmelding 2020 

   Unknown author (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;, Report, 2021)
  • Årsmelding 2021 

   Unknown author (Report, 2022)
   Årsmelding 2021 for Institutt for samfunnsforskning. Rapporten inneholder instituttets nøkkeltall, informasjon om forskningstemaer, vitenskapelig publisering og forskningsformidling.
  • Økende lønnsulikhet i Norge i perioden 2002–2012? 

   Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje (Journal article, 2016)
   I denne artikkelen ser vi på utviklingen i lønns- og inntektsforskjellene i Norge og noen utvalgte land basert på data fra Luxemburg Income Study (2004 og 2010) og Statistisk sentralbyrås Lønnsstatistikk påkoplet inntektsdata ...
  • Økonomene har overtatt pensjonspolitikken 

   Grødem, Anne Skevik (Journal article, 2022)
  • Ønsker om barn – en spørreundersøkelse om fertilitet, arbeidsliv og familiepolitikk 

   Cools, Sara; Strøm, Marte (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
   Denne rapporten presenterer hovedfunnene fra en spørreundersøkelse om familiepolitikk og holdninger til å få barn, med 7686 respondenter i alderen 24-46 år. Målet med undersøkelsen er å undersøke oppfatninger blant menn ...
  • Элиты и профессионалы/Elites and professions 

   Gulbrandsen, Trygve Jens (Journal article, 2016)
   Sociology of elites and sociology of professions are two different fields of sociology. Admittedly, there are overlapping research interests as in studies of “elite professions”, for instance lawyers or medical doctors, ...