• Å høre barn i utlendingssaker 

      Lidén, Hilde; Rusten, Hilde; Aarset, Monica Five (Research report, 2008)
      Prinsippet om barnets rett til å uttale seg i saker som vedrører det og få synspunktene tillagt vekt er et av grunnprinsippene i FNs barnekonvensjon. Barn berøres av utlendingsmyndighetenes avgjørelser i et stort antall ...