• Husarbeid i limbo? Emosjonelle investeringer i den husmorløse familien 

   Aarseth, Helene (Journal article, 2010)
   Flere tiår etter husmorfamiliens død befinner husarbeidet seg i en slags limbotilstand. Det er et åpent spørsmål om utviklingen vil gå i retning av et kjønnsnøytralt familieansvar, en kulturell revitalisering av den ...
  • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – hvilken rolle spiller bedriften? 

   Østbakken, Kjersti Misje; Frisell, Marte Marie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Denne artikkelen analyserer lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat sektor i Norge med et spesielt fokus på forskjeller mellom bedrifter av ulik størrelse. Våre analyser viser at lønnsforskjellene mellom kvinner ...
  • Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst 

   Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   En viktig målsetting med fedrekvoten i foreldrepengeordningen har vært å fremme en jevnere fordeling av familie- og yrkesarbeidet blant foreldre. Både i den offentlige debatten og blant forskere har det vært en klar ...
  • Poststrukturalisme og kjønnsforskning - slik to sosiologer ser det 

   Holst, Cathrine; Aarseth, Helene (Journal article, 2011)
   Cathrine Holst og Helene Aarseth spør: Hva har skjedd i relasjonen mellom kjønnsforskningen og sosiologifaget? Hvorfor føler ledende skandinaviske kjønnssosiologer seg som «utypiske» og «usentrale» i møte med kjønnsforskningen?