• Why go back? Assisted return from Norway 

      Brekke, Jan-Paul (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
      Hvem er det som velger å returnere frivillig, eller assistert fra Norge? Dette er en ordning der norske myndigheter gir asylsøkere med avslag og andre migranter tilbud om praktisk og økonomisk hjelp hvis de returnerer ...