• Gift, men ugift : Om utenomrettslige religiøse vigsler 

      Bredal, Anja; Wærstad, Tone L. (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2014:06, Report; Software; Student paper, others; Video; Working paper; Others, 2014)
      Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Formålet har vært å gi myndighetene et bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak som kan motvirke eventuelle negative aspekter og konsekvenser ved (kun) ...