• En evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer 

   Bjørnstad, Thor Christian (Research report, 2007)
   Rapporten har til hensikt å gi en evaluering av distriktskontorordningen til Amnesty International Norge. Evalueringen bygger på kvalitative og kvantitative data, med hovedvekten på en deskriptiv fremstilling av hvordan ...
  • Tilbud til pårørende av personer med rusmiddelproblemer 

   Bjørnstad, Thor Christian (Research report, 2007)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og er en kartlegging av det foreliggende tilbudet til pårørende av personer med rusproblemer. Rapporten dekker både frivillig sektor og offentlige myndigheter ...