• Medfølgende barn i asylmottak - livssituasjon, mestring, tiltak 

      Lidén, Hilde; Seeberg, Marie Louise; Engebrigtsen, Ada Ingrid (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2011)
      Situasjonen for medfølgende barn på asylmottak bestemmes av deres status som både asylsøkere og som barn. Denne doble statusen fører til at tilværelsen deres preges av to motstridende tendenser: en normalisering gjennom ...