• Kjønn, arbeid og innvandring 

   Nadim, Marjan; Fjell, Live Kjos (Research report, 2019)
   Norske kvinner er i verdenstoppen når det gjelder deltagelse i arbeid. Samtidig er yrkesdeltagelsen blant innvandrerkvinner klart lavere enn blant majoritetskvinner. Likestilling og kvinners yrkesdeltagelse er en sentral ...
  • Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: Individuelle preferanser eller strukturelle begrensninger? 

   Wagner, Ines; Fjell, Live Kjos; Frisell, Marte Marie; Østbakken, Kjersti Misje (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
   Det norske arbeidsmarkedet er varig kjønnsdelt. Kjønnssegregering er en viktig forklaring på kjønnsforskjellene i lønn og er nær knyttet til arbeidstid, arbeidsforhold og karriereutvikling. I den offentlige debatten er ...