• Competing perspectives on participatory arrangements: Explaining the attitudes of elected representatives 

   Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene; Winsvold, Marte Slagsvold (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In this article, we investigate elected representatives’ attitudes to citizen participation and the design of participatory arrangements. We distinguish between citizenship-oriented and governance-oriented attitudes. Whereas ...
  • Frivillighet i storby 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Klausen, Jan Erling; Berglund, Frode Viktor; Waldahl, Ragnhild Holmen (Research report, 2007)
   Tema for rapporten er kommunal politikk og virkemiddelbruk overfor frivillige organisasjoner og aktiviteter. Analysen omfatter byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og er tuftet på kommunal bruk av fire ...
  • Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger 

   Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock; Vabo, Signy Irene (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
   Sommeren 2014 ga Stortinget sin tilslutning til regjeringens forslag om å gjennomføre en kommunereform i Norge, med det mål å skape større og mer robuste kommuner. En slik reform stiller store krav til lokalt politisk ...
  • When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway 

   Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Consultative referendums may provide crucial information about public opinion but have received little attention in the literature compared with their binding counterparts. In this article, we analyse 221 Norwegian local ...