• Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen 

      Trætteberg, Håkon Solbu; Lidén, Hlde (Rapport - Institutt for samfunnsforskning;2018:4, Research report, 2018)
      Det har siden 2015 eksistert to nasjonale ordninger der familier med dårlig økonomi skal betale redusert pris for barnehage, eventuelt ha gratis kjernetid. Minstekravet i den nasjonale ordningen er at foreldrebetalingen ...