• Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler 

   Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia; Røthing, Åse (Rapport;2014:010, Research report, 2014)
   Rapporten kartlegger hvordan urfolk og nasjonale, etniske og religiøse minoriteter er beskrevet i læremidler, samt hvordan innvandring og flerkulturelle samfunn, antisemittisme, fremmedfrykt, rasisme, ekstremisme, terrorisme ...
  • Etniske og religiøse minoriteter i læremidler : lærer- og elevperspektiver 

   Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia; Røthing, Åse (Research report, 2014)
   I denne rapporten bygger vi videre på en omfattende kartlegging av læremidler i norsk skole (Midtbøen, Orupabo og Røthing 2014) ogpresenterer analyser av fokusgruppeintervjuer med lærere og elever ved et utvalg ungdoms- ...