• Status for ytringsfriheten i Norge : Hovedrapport fra prosjektet 

      Enjolras, Bernard; Rasmussen, Terje; Steen-Johnsen, Kari (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2014)
      I rapporten undersøker forfatterne ulike sider ved den norske ytringskulturen, med fokus på samfunnsendringer knyttet til kulturell og religiøs pluralisme, digitalisering og inntog av globale kulturelle trender. Analysene ...