• Dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget 2021 

      Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine; Rune, Rune (Report, 2022-03)
      Den politiske dagsorden og partienes troverdighet på de saksområdene som er på dagsorden er viktig for å forstå utfallet av et valg. Velgernes dagsorden referer til de sakene velgerne er opptatt av og som de mener er viktige ...