• Foreldreskap og ungdoms livsvalg i en migrasjonskontekst 

   Aarset, Monica Five; Sandbæk, Miriam Latif (Research report, 2009)
   Denne rapporten er basert på funnene i prosjektet Foreldre, verdikonflikter og ungdomslivsvalg som Institutt for samfunnsforskning (ISF) har utført på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Hensikten ...
  • Ungdomsgjenger - En kunnskapsstatus 

   Lidén, Hilde; Sandbæk, Miriam Latif (Research report, 2009)
   Rapporten er gjort på oppdrag av Justisdepartementet og er en litteraturgjennomgang av nyere nordisk og internasjonal forskningslitteratur om ungdomsgjenger. Den legger særlig vekt på hva forskningslitteraturen sier om ...