• Fra bosetting til voksenliv: Den kommunale tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktninger 

   Lidén, Hilde; Aasen, Berit; Seeberg, Marie Louise; Staver, Anne Balke (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2020)
   Bosetting av enslige mindreårige innebærer et kommunalt ansvar for å vurdere og å tilby omsorg og oppfølging. Denne rapporten tar for seg kommunenes tjenestekjede og innsats ved bosetting og ved overgangen til at ungdommene ...
  • Medfølgende barn i asylmottak - livssituasjon, mestring, tiltak 

   Lidén, Hilde; Seeberg, Marie Louise; Engebrigtsen, Ada Ingrid (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2011)
   Situasjonen for medfølgende barn på asylmottak bestemmes av deres status som både asylsøkere og som barn. Denne doble statusen fører til at tilværelsen deres preges av to motstridende tendenser: en normalisering gjennom ...