• Frivillig innsats i Oslo-idretten 

   Seippel, Ørnulf Nicolay (Research report, 2006)
   Frivillig innsats er en forutsetning for driften av og aktiviteten i norske idrettslag. Denne undersøkelsen viser hvordan det står til med det frivillige arbeidet i Oslo-idretten. Rapporten viser for det første at ...
  • Idrett og sosial integrasjon 

   Seippel, Ørnulf Nicolay (Research report, 2002)
   Forskning har påvist at det er en positiv sammenheng mellom det å være aktiv i idrett og fysisk helse og subjektivt velvære. I tillegg antas det også ofte at det å delta i frivillig organisert idrett bidrar til en form for ...
  • Norske idrettslag 2000 : Struktur, økonomi og frivillig innsats 

   Enjolras, Bernard; Seippel, Ørnulf Nicolay (Research report, 2001)
   Rapporten presenterer data fra en større undersøkelse av norske idrettslag: Idrettslagsundersøkelsen 1999–2000. For det første gir rapporten en oversikt over strukturelle trekk ved norske idrettslag: størrelse, ...
  • Norske idrettslag 2002 : Kunnskap, ledelse og styring 

   Seippel, Ørnulf Nicolay (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2003)
   Denne rapporten, som er en oppfølger til Norske idrettslag 2000 (ISF-rapport 2001:4), gir en beskrivelse av tre sider ved driften av norske idrettslag år 2002. For det første fokuserer den på hvordan idrettslagene arbeider ...
  • Orker ikke, gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett 

   Seippel, Ørnulf Nicolay (Research report, 2005)
   Samtidig som norske idrettslag har svært mange medlemmer og aktivitetsnivået er høyt, er det også et kjent problem at veldig mange av de som er medlem slutter etter en tid. I denne rapporten ser jeg nærmere på hva denne ...
  • Treneren: Konkurranse, glede, samhold og medbestemmelse? 

   Seippel, Ørnulf Nicolay (Research report, 2004)
   Til tross for at treneren er en helt sentral person i forhold til aktiviteten som foregår i norske idrettslag, vet vi i dag ikke så mye om han/henne. Formålet med denne rapporten er mot en slik bakgrunn å se nærmere på ...