• Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen 

      Seippel, Ørnulf (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2008)
      Antall spillere som bytter klubb øker, og denne rapporten gir en oversikt over spilleroverganger i Oslo Fotballkrets i 2006. Data viser at antallet overganger er høyt og økende. De fleste overgangene finner sted i ...