• Fritidsaktiviteter for barn på asylmottak 

      Seland, Idunn; Lidén, Hilde (Research report, 2011)
      Rapporten er gjort på oppdrag av Justisdepartementet. Formålet med prosjektet var å skaffe kunnskap om aktivitetstilbudet til barn i asylmottak og hvordan aktivitetene finansieres og organiseres. Studien omfatter både ...