• Evaluering av forsøket med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn 

   Orupabo, Julia; Steen Jensen, Ragnhild (Research report, 2010)
   Januar 2008 ble det igangsatt et forsøk med moderat kvotering av innvandrere i 12 statlige virksomheter. Forsøket hadde en tidsramme på to år og denne rapporten er sluttevalueringen av forsøket. I denne rapporten stiller ...
  • Velferdstiltak i private bedrifter : En litteraturgjennomgang. 

   Gulbrandsen, Trygve Jens; Steen Jensen, Ragnhild (Research report, 2009)
   I hvilken grad gir private bedrifter velferdsgoder til sine ansatte? Og hva er bedriftenes motiver for å gi slike goder? I denne rapporten skal vi vise hvordan disse spørsmålene er besvart i tidligere forskning. Vi ...