• Frivillighet i storby 

   Lorentzen, Håkon Wergeland; Klausen, Jan Erling; Berglund, Frode Viktor; Waldahl, Ragnhild Holmen (Research report, 2007)
   Tema for rapporten er kommunal politikk og virkemiddelbruk overfor frivillige organisasjoner og aktiviteter. Analysen omfatter byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og er tuftet på kommunal bruk av fire ...
  • Samspill mellom idrett og kommune : Idrettsrådene - organisasjon, rolle og oppgaver 

   Waldahl, Ragnhild Holmen (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2009)
   Temaet for denne rapporten er idrettsrådene og hvordan interesserepresentasjon foregår kommunal innefor idrettsfeltet. Den første hovedproblemstillingen er knyttet til hvordan idrettsrådenes- og kommunenes struk-turer og ...