Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrekke, Idunn
dc.contributor.authorReisel , Liza
dc.date.accessioned2013-11-21T12:42:43Z
dc.date.accessioned2013-11-22T04:07:57Z
dc.date.available2013-11-21T12:42:43Z
dc.date.available2013-11-22T04:07:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationISF-rapport. 50 p. Institutt for samfunnsforskning, 2013
dc.identifier.isbn978-82-7763-350-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177437
dc.description.abstractDenne kunnskapsstatusen har hatt som mål å presentere klasseteori, klasseskjemaer og forskning på klasse i et kjønn-, og likestillingsperspektiv. I tillegg har vi gått gjennom en rekke sentrale policydokumenter for å undersøke hvordan klassebegrepet blir behandlet av myndighetene, spesielt i forhold til ulikhet mellom kvinner og menn. I den empiriske delen av kunnskapsstatusen går vi gjennom forskning som belyser kjønn og likestilling i forhold til sosial ulikhet, og fokuserer på utdanning, arbeidsmarkedet, og skjæringspunktet mellom arbeid og familie. I delen om kjønn og likestilling i arbeidslivet tar vi spesielt for oss yrkesfordeling, lønnsulikhet og autoritet på arbeidsplassen. Her viser forskningen at kvinner og menn er svært ulikt fordelt i yrkeshierarkiet i Norge, med kvinner overrepresentert i den store offentlige sektoren. Dette har også konsekvenser for lønnsulikhet mellom kvinner og menn. I gjennomgangen av policydokumentene blir det klart at myndighetene i stor grad behandler klasse og kjønn på sammen måte som forskningen. Det vil si at klassebegrepet sjelden blir brukt eksplisitt, og at forholdet mellom sosial ulikhet og kjønn sjelden belyses direkte i et likestillingsperspektiv.
dc.language.isonor
dc.titleKlasse og kjønn i et likestillingsperspektiv : En kunnskapsoversikt
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-21T12:42:43Z
dc.identifier.cristin1067918


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel