Show simple item record

dc.contributor.authorSegaard, Signe Bock
dc.contributor.authorSaglie , Jo
dc.date.accessioned2013-11-21T12:54:28Z
dc.date.accessioned2013-11-22T04:08:01Z
dc.date.available2013-11-21T12:54:28Z
dc.date.available2013-11-22T04:08:01Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationISF-rapport. 283 p. Institutt for samfunnsforskning, 2012
dc.identifier.isbn978-82-7763-388-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177441
dc.description.abstractRapporten presenterer funn og resultater fra en evaluering av forsøket med stemmegivning via Internett (e-valg) i ti norske kommuner ved lokalvalget i 2011. Evalueringen er basert på ulike typer kvalitative og kvantitative data. Materialet inneholder både representative velgerundersøkelser og undersøkelser av personer med nedsatt funksjonsevne, de aller yngste velgerne og lokale mediers dekning av forsøket. Analysene er strukturert i fem hoveddeler, der følgende sider ved forsøket blir belyst: valgdeltagelse, tilgjengelighet for velgere, tillit til valggjennomføringen og e-valg, hemmelig valg, og unges forhold til e-valg og valg generelt. Rapporten belyser på denne måten forhold som kan bidra til å kaste lys over forsøket med e-valg som et demokratisk prosjekt og som til sammen gir et grunnlag for å si noe om forsøkets demokratiske effekter. Innhold Introduksjon. Litt om forsøket med e-valg og evalueringen Signe Bock Segaard Valgdeltakelse og bruk av internettstemmegivning. Har hvordan velgerne stemmer betydning for om de stemmer? Johannes Bergh og Dag Arne Christensen Valgets tilgjengelighet for velgere generelt Johannes Bergh E-valg, tilgjengelighet og personer med nedsatt funksjonsevne Kristin Skeide Fuglerud og Ingvar Tjøstheim Tillit til valggjennomføringen Johannes Bergh Den lokale mediedekningen av e-valgforsøket. Lokale medier som opinionsdannende aktører Marte Winsvold og Gro Sandkjær Hanssen Arguments for and against the e-vote experiment in the local online newspapers Steven Connolley Hemmelig valg Jo Saglie Tradisjonalister med teknologitillit. En casestudie av unge velgeres holdninger til stemmegivning på Internett Guro Ødegård
dc.language.isonor
dc.titleEvaluering av forsøket med e-valg 2011 : Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-21T12:54:28Z
dc.identifier.cristin1067929


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record