Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRøed, Marianne
dc.contributor.authorSchøne, Pål
dc.date.accessioned2013-11-27T08:43:44Z
dc.date.accessioned2013-11-28T04:06:46Z
dc.date.available2013-11-27T08:43:44Z
dc.date.available2013-11-28T04:06:46Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationISF-rapport. 70 p. Institutt for samfunnsforskning, 2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177467
dc.description.abstractI denne rapporten studerer vi lønnsutviklingen for forskere ansatt i privat og offentlig sektor, fra og med 1997 til og med 2003. Hensikten er å gi en beskrivelse av disse gruppenes lønn med hensyn til nivå, spredning og endring over tid, sammenlignet med tilsvarende arbeidstakergrupper innen privat og offentlig sektor. I beskrivelsene fokuserer vi for det første på lønnsforskjeller mellom forskere og andre arbeidstakergrupper med lang høyere utdanning. For det andre beskrives lønnsforskjeller mellom forskere ansatt ved forskjellige typer institusjoner innen privat og offentlig sektor: Universiteter, offentlige høyskoler, offentlige institutter, private utdanningsinstitusjoner eller forsknings- og utredningsvirksomhet innen private virksomheter. Sektor, forskerstatus og institusjonstilhørighet står altså sentralt i de beskrivelsene som gis av forskernes plass i den norske lønnsfordelingen.Alle analysene er basert på grunnlagsdataene til Statistisk sentralbyrås Lønnsstatistikk. Resultatene viser at statsansatte forskere har et noe lavere lønnsnivå enn høyt utdannede med tilsvarende generell kompetanse innen andre deler av offentlig sektor. I forhold til sammenlignbare kompetansegrupper innen privat sektor, er lønnsnivået betydelig lavere. Lønnsgapet mellom forskere og andre grupper har blitt større i løpet av perioden.
dc.language.isonor
dc.titleForskning eller høy lønn? Lønnsutviklingen for norske forskere 1997–2003
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-27T08:43:44Z
dc.identifier.cristin1069815


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel