Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRøed, Marianne
dc.date.accessioned2013-11-27T09:34:41Z
dc.date.accessioned2013-11-28T04:07:00Z
dc.date.available2013-11-27T09:34:41Z
dc.date.available2013-11-28T04:07:00Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationISF-rapport. 59 p. Institutt for samfunnsforskning, 2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177469
dc.description.abstractTemaet for denne rapporten er effekter av arbeidsinnvandring på lønns- og sysselsettingsutviklingen i mottakerlandet. Hvilke forhold påvirker hvordan effektene av innvandring blir for arbeidsstyrken i gjennomsnitt? Hvilke forhold påvirker fordelingen av effekter mellom grupper med ulik kompetanse og geografisk og næringsmessig tilknytning? Disse problemstillingene diskuteres her i en norsk sammenheng. Det innebærer at hovedkonklusjoner fra den internasjonale forskningslitteraturen relateres til norske innvandringserfaringer og til sentrale kjennetegn ved arbeidsmarkedet her i landet. Dessuten diskuteres mulighetene for å analysere sentrale problemstillinger innenfor dette temaområdet, med norske registerbaserte datamaterialer. Hovedkonklusjonen er at denne kilden gir et godt grunnlag for analyser av denne typen.
dc.language.isonor
dc.titleEffekter av innvandring i arbeidsmarkedet – en norsk kontekst
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-27T09:34:41Z
dc.identifier.cristin1069866


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel