Show simple item record

dc.contributor.authorDale-Olsen, Harald
dc.contributor.authorHardoy, Ines
dc.contributor.authorStorvik, Aagoth Elise Lossius
dc.contributor.authorTorp, Hege
dc.date.accessioned2013-11-27T08:57:03Z
dc.date.accessioned2013-11-28T04:06:51Z
dc.date.available2013-11-27T08:57:03Z
dc.date.available2013-11-28T04:06:51Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationISF-rapport. 133 p. Institutt for samfunnsforskning, 2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177477
dc.description.abstractI rapporten evalueres arbeidet med delmål 2 i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Analyser av kvalitative og kvantitative data indikerer at det er framgang i arbeidet med avtalens delmål 2, men det er fremdeles ikke mulig å se effekter på nasjonalt nivå når det gjelder sysselsetting blant personer med redusert funksjonsevne.Selve saken har fått større oppmerksomhet hos de sentrale aktørene: IA-virksomhetene, arbeidslivssent-rene og Aetat lokal. IA-virksomhetene er i hovedsak fornøyd med bistanden fra de offentlige etatene. Men samarbeidet mellom arbeidslivsentrene og Aetat lokal synes fremdeles lite strukturert.IA-virksomhetene har lykkes bedre med å beholde medarbeidere med redusert funksjonsevne enn med nytilsetting. Tre av ti IA-virksomheter rapporterer at IA-avtalen har ført til at de har beholdt medarbeidere som ellers måtte ha sluttet. Én av tjue rapporterer at avtalen har ført til at de har nyansatt personer med redusert funksjonsevne.
dc.language.isonor
dc.titleIA-avtalen og yrkesaktivitet blant personer med redusert funksjonsevne
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-27T08:57:03Z
dc.identifier.cristin1069829


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record