Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSegaard, Signe Bock
dc.date.accessioned2013-11-22T12:54:34Z
dc.date.accessioned2013-11-23T04:08:27Z
dc.date.available2013-11-22T12:54:34Z
dc.date.available2013-11-23T04:08:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citation90 p. Institutt for samfunnsforskning, 2010
dc.identifier.isbn978-82-7763-323-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177513
dc.description.abstractMed blikket rettet mot kirkevalget 2009 er denne rapportens fokus på kirkemedlemmenes atferd og deltagelse – eller manglende deltagelse. Hensikten er å belyse velgeratferd ut fra en rekke ulike variabler som demografisk, sosial, kirkelig og politisk tilhørighet samt å sette søkelys på effekten av ulike tiltak som ble gjennomført i forkant av kirkevalget. I den forbindelse er det særlig informasjonstiltakene for å understøttevelgernes kunnskap og tiltak for å bedre tilgjengeligheten til valget som er i fokus. Rapportens demokratiteoretiske utgangspunkt er Robert Dahls kriterier for en perfekt demokratisk prosess, og særlig de to kriteriene opplyst forståelse og effektiv deltakelse samt forutsetningene for disse: informasjon, kunnskap og tilgjengelighet. I tillegg til å se nærmere på informasjonskanalers viktighet, velgernes kunnskap om kirkevalget og Den norske kirke, samt grunner for (ikke) å stemme, setter rapporten også fokus på velgerrepresentativiteten ut fra velgernes kirkepolitiske holdninger, partipolitiske preferanser og kristen selvoppfatning. Rapporten avslutter med en drøftelse av Den norske kirkes demokratiske legitimitet. Det konkluderes at dersom legitimitetsbegrepet knyttes til berørthet og det premiss at det er de kirkelig interesserte som er de mest berørte, så gir undersøkelsen i noen utstrekning grunnlag for å si at kirkens demokratiske legitimitet ikke er så dårlig allikevel.
dc.description.abstractThis report focuses on the behaviour and participation of voters in the election of the Church of Norway held in September 2009. The aim is to analyse voters and their behaviour from different perspectives – demographic, social, ecclesiastical and political perspectives – in addition to shed light on the effects of the information effort which the Church of Norway carried out in advance of the election. The analytic starting point is Robert Dahl’s criteria for a democratic process and more specificly the standards of enlightened understanding and effective participation and the preconditions of these: information, knowledge and accessibility. The report concludes with a discussion on the democratic legitimacy of the Church of Norway. The main point of view is that the legitimacy is not so bad after all if legitimacy is seen in the light of voters who are interested in the church and specifically the church at local level.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttp://www.samfunnsforskning.no/Publikasjoner/Rapporter/2010/2010-004
dc.titleKirkevalget 2009 : En analyse av velgeratferd og valgdeltagelse blant medlemmer av Den norske kirke
dc.title.alternativeKeywords: The Church of Norway, church election, voter, democracy, democratic legitimacy
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-22T12:54:34Z
dc.identifier.cristin1057754


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel