Show simple item record

dc.contributor.authorGulbrandsen, Trygve Jens
dc.date.accessioned2013-11-22T13:03:10Z
dc.date.accessioned2013-11-23T04:08:32Z
dc.date.available2013-11-22T13:03:10Z
dc.date.available2013-11-23T04:08:32Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationISF-rapport. 55 p. Institutt for samfunnsforskning, 2009
dc.identifier.isbn978-82-7763-315-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177517
dc.description.abstractFormålet med denne rapporten er å beskrive de utfordringene Norges Bedriftsidrettsforbund står overfor og diskutere noen sentrale strategiske veivalg. Det empiriske materialet som er hentet inn viser at de viktigste utfordringene er: (i) Synkende medlemstall, (ii) større vansker med å rekruttere tillitsvalgte, og (iii) en svakere økonomi som følge av reduserte overføringer av spillemidler fra Norges Idrettsforbund. De to første utfordringene deler forbundet med en rekke andre frivillige organisasjoner. Men i forbundets tilfelle blir disse utfordringene forsterket av forhold som er særegne for bedriftsidretten. For det første har forbundet i mange kretser problemer med å få adgang til haller og andre idrettsanlegg. Dette svekker tilbudet som kan gis til arbeidstakere interessert i å delta i bedriftsidretten. For det andre opplever en del av kretsene en økende konkurranse fra private treningssentre. Norges Bedriftsidrettsforbund har både sentralt og lokalt forsøkt å møte utfordringene forbundet har blitt stilt overfor gjennom ulike omstillinger. Gjennom disse omstillingene har forbundet kommet inn i en situasjon hvor det blir konfrontert med nok en utfordring - kryssende eller endog motstridende forventninger. Spesielt forbundsledelsen og forbundskontoret møter nå forventninger fra medlemmer, kretser og omgivelsene som går i ulike retninger. Det synes som om forbundsledelsen har klart å skape en konstruktiv balanse mellom de ulike forventningene og hensynene
dc.language.isonor
dc.titleI sentrum for kryssende forventninger : Norges Bedriftsidrettsforbund - strategiske utfordringer og veivalg.
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-22T13:03:11Z
dc.identifier.cristin318372


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record