Show simple item record

dc.contributor.authorAarset, Monica Five
dc.contributor.authorSandbæk, Miriam Latif
dc.date.accessioned2013-11-22T13:37:02Z
dc.date.accessioned2013-11-23T04:08:42Z
dc.date.available2013-11-22T13:37:02Z
dc.date.available2013-11-23T04:08:42Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationISF-rapport. 86 p. Institutt for samfunnsforskning, 2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177529
dc.description.abstractDenne rapporten er basert på funnene i prosjektet Foreldre, verdikonflikter og ungdomslivsvalg som Institutt for samfunnsforskning (ISF) har utført på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Hensikten med dette prosjektet er å fremskaffe mer informasjon om etniske minoritetsforeldres perspektiver på ungdoms holdninger og verdier i forhold til tema som likestilling, kjærlighet og familiedannelse. Prosjektet er igangsatt i forbindelse med gjennomføringen av en minoritetsrådgiverordning i videregående skoler (tiltak 4 i Handlingsplanen mot tvangsekteskap, Barne- og likestillingsdepartementet 2007). Minoritetsrådgiverne skal arbeide mot tvangsekteskap blant annet ved å bidra til dialog mellom minoritetsforeldre og skole. Å belyse foreldrenes perspektiver på skolens rolle som verdileverandør og samarbeidspartner i oppdragelsen har derfor stått sentralt i dette prosjektet. Prosjektet er en forlengelse av kunnskapsstatusen Ungdom med innvandrerbakgrunn. Verdier, normdannelse og livsvalg - en kunnskapsstatus som ISF har utført på oppdrag av IMDi i 2008, hvor ett av funnene var at etniske minoritetsforeldres situasjon i verdikonflikter i familien er et underbelyst tema i forskningslitteraturen. Funnene i rapporten er basert på fem fokusgruppeintervjuer med til sammen 28 foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn. Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført i januar 2009. Da rapporten er basert på et begrenset utvalg minoritetsforeldre, gir materialet først og fremst grunnlag for å reise viktige problemstillinger og vise til en bredde i erfaringer og vurderinger.
dc.language.isonob
dc.titleForeldreskap og ungdoms livsvalg i en migrasjonskontekst
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-22T13:37:02Z
dc.identifier.cristin1052056


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record