Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrekke, Jan-Paul
dc.contributor.authorSøholt, Susanne
dc.date.accessioned2013-11-27T09:31:20Z
dc.date.accessioned2013-11-28T04:06:58Z
dc.date.available2013-11-27T09:31:20Z
dc.date.available2013-11-28T04:06:58Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationISF-rapport. 202 p. Institutt for samfunnsforskning, 2005
dc.identifier.isbn82-7763-213-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177541
dc.description.abstractAsylsøkere som har fått avslag, men likevel ikke drar tilbake til hjemlandet, skaper problemer for norske myndigheter. For å presse frem en retur, besluttet man ved inngangen til 2004 å kutte tilbudet til gruppen. De som ikke samarbeidet om retur, skulle som hovedregel miste plassen i asylmottak og den økonomiske støtten. Ville de samarbeide, så fikk de plassen og støtten tilbake frem til de forlot landet. Etter ett år ønsket myndighetene en evaluering av ordningen. Fungerte den slik man hadde håpet? Norske myndigheter mente at asylsøkerne med avslag ikke hadde grunn til å få bli i Norge. Asylsøkerne på sin side mente at de hadde grunn til å få bli. Tanken bak bortfallsordningen var at den skulle motivere til retur. Ved å gjøre oppholdet i Norge mindre attraktivt, var tanken at det skulle fremstå som mer attraktivt å reise tilbake til opphavslandet. Studien baseres på skriftlige kilder, statistisk materiale og rundt 60 intervjuer med tjenestemenn, politikere, lokale støttegrupper og asylsøkere som hadde mistet plassen i mottaksordningen bidro ikke til flere eller raskere returer i løpet av de første femten månedene. For personene med bortfall førte ordningen til et klart fall i livsvilkår og helseproblemer. Rapporten utelukker ikke at ordningen kan ha en signaleffekt som en del av det øvrige ankomstregimet.
dc.language.isonor
dc.titleI velferdsstatens grenseland : En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-27T09:31:20Z
dc.identifier.cristin1069859


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel