Show simple item record

dc.contributor.authorHardoy, Ines
dc.contributor.authorSchøne, Pål
dc.date.accessioned2013-11-27T10:08:54Z
dc.date.accessioned2013-11-28T04:07:04Z
dc.date.available2013-11-27T10:08:54Z
dc.date.available2013-11-28T04:07:04Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationISF-rapport. 61 p. Institutt for samfunnsforskning, 2004
dc.identifier.isbn82-7763-205-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177543
dc.description.abstractLikestillingsombudet rapporterer om at en stadig større andel av henvendelsene dit gjelder kvinner som ikke får tilbake den jobben de hadde før de gikk ut i svangerskapspermisjon. Omplassering eller nedgradering kan få negative konsekvenser for videre karriere, i form av lavere lønn eller kortere arbeidstid. I denne rapporten benytter vi paneldata fra representativ registerbaserte datamaterialet av sysselsatte kvinner for å se om vi finner indikasjoner på at karriereutviklingen for småbarnsmødre har forverret seg de senere årene (fram til 2001). Vi finner at kvinner med barn har lavere timelønn enn kvinner uten barn, men vi finner ingen klare tegn til at utviklingen har forverret seg de senere årene. Utviklingen preges av stabilitet. En analyse av sammen-hengen mellom barnefødsler og arbeidstid blant sysselsatte kvinner viser en utvikling mot mindre heltid til fordel for mer deltid i de senere årene.
dc.language.isonor
dc.titleI klemme mellom barneomsorg og karriere : En analyse av karriereutvikling for småbarnsmødre
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-27T10:08:54Z
dc.identifier.cristin1069897


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record