Show simple item record

dc.contributor.authorRøed, Marianne
dc.contributor.authorSchøne, Pål
dc.date.accessioned2013-11-27T11:30:52Z
dc.date.accessioned2013-11-28T04:07:21Z
dc.date.available2013-11-27T11:30:52Z
dc.date.available2013-11-28T04:07:21Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationISF-rapport. 63 p. Institutt for samfunnsforskning, 2004
dc.identifier.isbn82-7763-192-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177557
dc.description.abstractI denne rapporten analyserer vi lønnsutviklingen for forskere og undervisningspersonell innen den statlige universitets- og høgskolesektoren, og andre statlige institusjoner i Norge med vitenskapelige stillinger. Hensikten er å plassere disse offentlig ansatte forskerne i den nasjonale lønnsfordelingen for høyt utdannede arbeidstakere. Med det mener vi å gi en beskrivelse av denne gruppens lønnsnivå, lønnsspredning og lønnsutvikling, sammenlignet med tilsvarende grupper innen privat sektor, og innenfor andre deler av det offentlige.Alle analysene er basert på grunnlagsdataene til Statistisk sentralbyrås (SSBs) Lønnsstatistikk. Analyseperioden er fra og med 1997 til og med 2001 og omfatter heltidsansatte arbeidstakere med utdanning på hovedfagsnivå eller høyere.Resultatene viser at statsansatte forskere har et noe lavere lønnsnivå enn høyt utdannede med tilsvarende generell kompetanse innen andre deler av offentlig sektor. I forhold til sammenlignbare kompetansegrupper innen privat sektor, er lønnsnivået betydelig lavere.
dc.language.isonor
dc.titleForskernes plass i den norske lønnsfordelingen
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-27T11:30:52Z
dc.identifier.cristin1069953


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record