Show simple item record

dc.contributor.authorSchøne, Pål
dc.date.accessioned2013-11-27T11:36:42Z
dc.date.accessioned2013-11-28T04:07:24Z
dc.date.available2013-11-27T11:36:42Z
dc.date.available2013-11-28T04:07:24Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationISF-rapport. 51 p. Institutt for samfunnsforskning, 2004
dc.identifier.isbn82-7763-189-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177565
dc.description.abstractLønns- og forhandlingssystemet i staten ble endret i 1991. Det tidligere systemet med sentralt fastsatte lønnstrinn og en stiv stillingsstruktur ble endret på flere måter. For det første har virksomheter i staten fått større frihet i ansettelser og budsjettspørsmål, for det andre har lønnsstiger ofte blitt erstattet med lønns-rammer og lønnsspenn, og for det tredje har deler av lønnsforhandlingene blitt satt ut til lokale forhandlinger. I sum betød forslagene et stort skritt i retning av en mer desentralisert lønnsstruktur i staten med større muligheter for den enkelte virksomhet til å benytte lønn som virkemiddel for å nå oppsatte mål i personalpolitikkenDenne rapporten presenterer analyser av hvordan lønnsstrukturen har utviklet seg i perioden etter dereguleringen, med spesielt fokus på de to siste årene; 2001 og 2002. Et hovedresultat i denne rapporten er at vi nå ser en utvikling mot noe større lønnsforskjeller i staten. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker noe. Det samme gjør lønnsforskjellene mellom statsansatte med ulikt utdanningsnivå. Lønnsgapet mellom statsansatte med kort og lang utdanning øker noe fra 2001 til 2002.
dc.language.isonor
dc.titleLønnsforskjeller i offentlig og privat sektor
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-27T11:36:43Z
dc.identifier.cristin1069959


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record