Show simple item record

dc.contributor.authorEnjolras, Bernard
dc.date.accessioned2013-11-26T10:06:07Z
dc.date.accessioned2013-11-27T04:07:01Z
dc.date.available2013-11-26T10:06:07Z
dc.date.available2013-11-27T04:07:01Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationISF-rapport. 44 p. Institutt for samfunnsforskning, 2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177599
dc.description.abstractDenne rapporten har til hensikt å oppsummere den tilgjengelige kunnskapen på en problemstilling som blir viktigere for forståelsen av frivillige organisasjoners utvikling i Norge: hvordan utviklingen av et nettverkssamfunn påvirker frivillig organisering? Nyere sosiale teorier framhever at moderne, vestlige samfunn nå er inne i en overgangsfase. Fra å være regulert gjennom hierarkiske strukturer, fra statsnivå og nedover, foregår det nå en overgang til mer horisontale styrings- og koordineringsformer. Nettverkssamfunnet brukes ofte som metafor på en utvikling der overordnede autoriteter ser ut til å miste sin normative kraft, og andre former for «flat» samordning erstatter «top-down» byråkratiske strukturer. Ideer om «partnerskap» reflekterer nye måter å samordne offentlig og privat virke. Denne overgangen kan betegnes som en overgang fra vertikal til horisontal koordinering. Utviklingen av nettverkssamfunnet kan muligens påvirke frivillige organisasjoner på flere måter. For det første vil en slik utvikling påvirke frivillig innsats og deltakelse i frivillige organisasjoner ved at nye former for mobilisering og koordinering av frivillig innsats oppstår, samt på grunn av at frivillige vil være konfrontert med flere muligheter for selvorganisering og kollektive aksjoner. For det andre vil det også berøre organisasjonenes former ved at nettverk som koordineringsform blir viktigere. For det tredje reiser det spørsmålet om hvordan nettverk kan forenes med de grunnleggende prinsippene for organisasjonsdemokrati som kjennetegner norske frivillige organisasjoner. Kunnskapsstatusen oppsummerer dermed eksisterende kunnskaper på disse områdene: deltakelse og frivillig innsats, organisatoriske former, og demokrati.
dc.language.isonor
dc.titleNettverkssamfunn og frivillig organisering : En kunnskapsstatus
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-26T10:06:07Z
dc.identifier.cristin1069349


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record