Show simple item record

dc.contributor.authorLidén, Hilde
dc.contributor.authorRusten, Hilde
dc.contributor.authorAarset, Monica Five
dc.date.accessioned2013-11-26T11:45:16Z
dc.date.accessioned2013-11-27T04:07:12Z
dc.date.available2013-11-26T11:45:16Z
dc.date.available2013-11-27T04:07:12Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationISF-rapport. 261 p. Institutt for samfunnsforskning, 2008
dc.identifier.isbn978-82-7763-263-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177621
dc.description.abstractPrinsippet om barnets rett til å uttale seg i saker som vedrører det og få synspunktene tillagt vekt er et av grunnprinsippene i FNs barnekonvensjon. Barn berøres av utlendingsmyndighetenes avgjørelser i et stort antall saker. Forskningsprosjektets formål har vært å beskrive og vurdere hvordan gjeldende regelverk, rutiner og praksis hos UDI, politiet og utenriksstasjonen ivaretar forpliktelsene barnekonvensjonens artikkel 12 om barns rett til å bli hørt. Prosjektet er tredelt: 1) Drøfte forpliktelsene om høring av barn slik de er nedfelt i lov og forskrift for ulike sakstyper og søknadssituasjoner. 2) Beskrive og vurdere hvordan barn høres i praksis i ulike sakstyper og søknadssituasjoner. 3) Beskrive og vurdere hvordan informasjon om barnets situasjon blir reflektert i vurdering av saken og synliggjort i vedtak.
dc.language.isonor
dc.titleÅ høre barn i utlendingssaker
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-26T11:45:17Z
dc.identifier.cristin1059676


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record