Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnstad, Thor Christian
dc.date.accessioned2013-11-26T11:55:50Z
dc.date.accessioned2013-11-27T04:07:14Z
dc.date.available2013-11-26T11:55:50Z
dc.date.available2013-11-27T04:07:14Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationISF-rapport. 122 p. Institutt for samfunnsforskning, 2007
dc.identifier.isbn978-82-7763-256-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177625
dc.description.abstractRapporten har til hensikt å gi en evaluering av distriktskontorordningen til Amnesty International Norge. Evalueringen bygger på kvalitative og kvantitative data, med hovedvekten på en deskriptiv fremstilling av hvordan medlemmer og ansatte i organisasjonen oppfatter distriktskontorenes rolle og funksjon. Som organi-sasjonens mellomstruktur danner distriktskontorene knutepunktet mellom løsere organiserte nettverk av frivillige aktivister og medlemmer, og den mer hierarkiske og byråkratisk sentraliserte delen av organisasjo-nen, slik den består av generalsekretær, styre og sekretariat, i tillegg til distriktskontorene. Evalueringen tar utgangspunkt i distriktskontorenes funksjoner på lokalt og nasjonalt nivå og hvordan disse inngår i relasjoner til medlemmer, organisasjonens sentrale ledd og aktører utenfor organisasjonen. Rappor-ten har som formål å svare på hvordan distriktsorganisasjonen fungerer som mellomstruktur og i hvilken utstrekning denne bidrar til den lokalt forankrede aktivismen. Rapporten finner at distriktskontorene først og fremst er oppstått som et administrativt svar på organisasjonens vekst i urbane områder og at regionale forskjeller skyldes historiske forutsetninger for den allerede etablerte kjerneaktivismen i de ulike distriktene.
dc.language.isonor
dc.titleEn evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-26T11:55:50Z
dc.identifier.cristin1069436


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record