Show simple item record

dc.contributor.authorSchøne, Pål
dc.contributor.authorDale-Olsen, Harald
dc.contributor.authorRøed, Marianne
dc.date.accessioned2013-11-26T13:25:43Z
dc.date.accessioned2013-11-27T04:07:35Z
dc.date.available2013-11-26T13:25:43Z
dc.date.available2013-11-27T04:07:35Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationISF-rapport. 127 p. Institutt for samfunnsforskning, 2006
dc.identifier.isbn978-82-7763-235-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177627
dc.description.abstractHensikten med denne rapporten har hovedsakelig vært å diskutere og analysere omfanget av den aktive arbeidsmarkedspolitikken for ordinære jobbsøkere. Det vil si at vi har studert sammenhengen mellom effektiviteten i de virkemidlene denne politikken omfatter, og det aggregerte nivået på ressursinnsatsen til aktive arbeidsmarkedstiltak. Et av de sentrale spørsmålene har vært om eventuell positiv effekt på mikro- og/eller makronivå avtar med det samlede nivået på tiltaksomfanget. Eller med andre ord: Påvirker omfanget hvor effektivt de aktive arbeidsmarkedstiltakene virker for den enkelte arbeidssøker eller for sysselsettingsutviklingen på hele arbeidsmarkedet? Omfanget av arbeidsmarkedstiltak for ordinære arbeidssøkere har variert markert i tilknytning til konjunkturene i den analyseperioden vi betrakter (fra midten av 1980-tallet til 2005). Innsatsen ble trappet kraftig opp fra slutten 1980-tallet da konjunkturene forverret seg og ledigheten steg. Innsatsen ble så markert redusert fra midten av 1990-tallet. I våre egne empiriske analyser av sammenhengen mellom tiltaksnivået og arbeidsledighet i norske fylker åpner vi for at denne dimensjoneringseffekten kan gjøre seg gjeldende. Hovedinntrykket også fra disse analysene er imidlertid at en større satsing på arbeidsmarkedstiltak ikke har noen klar effekt på total ledighet. Derimot har høyere tiltaksnivå en klart positiv effekt på utstrømningen fra ledighet. Eller med andre ord: Antallet ansettelser av arbeidsledige arbeidssøkere øker. Til sammen tyder disse resultatene på at arbeids-markedstiltakene reduserer ledighetsperioden; at utskiftningen blant de arbeidsledige går raskere.
dc.language.isonor
dc.titleOmfang av arbeidsmarkedstiltak : Betyr det noe?
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-11-26T13:25:44Z
dc.identifier.cristin1069554


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record