• Økende lønnsulikhet i Norge i perioden 2002–2012? 

   Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje (Journal article, 2016)
   I denne artikkelen ser vi på utviklingen i lønns- og inntektsforskjellene i Norge og noen utvalgte land basert på data fra Luxemburg Income Study (2004 og 2010) og Statistisk sentralbyrås Lønnsstatistikk påkoplet inntektsdata ...
  • Элиты и профессионалы/Elites and professions 

   Gulbrandsen, Trygve Jens (Journal article, 2016)
   Sociology of elites and sociology of professions are two different fields of sociology. Admittedly, there are overlapping research interests as in studies of “elite professions”, for instance lawyers or medical doctors, ...