• Frivillige organisasjoners arbeid for inkludering av barn og unge: Barrierer, virkemidler og samspill med kommunene i inkluderingsarbeidet 

   Erdvik, Irina Burchard; Ervik, Rune (Rapport;2022:2, Research report, 2022)
   Organiserte fritidsaktiviteter kan være viktig for at barn og unge får oppleve fellesskap, tilhørighet og mestring (Strandbu, Stefansen & Smette, 2016), og betydningen av organiserte fritidstilbud i barn og unges liv bidro ...
  • Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle: En studie av klima- og miljøfeltet og velferdsfeltet 

   Strømsnes, Kristin; Ervik, Rune; Reymert, Ingvild (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2023)
   Denne rapporten er del to i et større forskningsprosjekt om sivilsamfunnets rolle i endring. Sivilsamfunnsorganisasjoner spiller en viktig demokratisk rolle som bindeledd mellom medborgerne og det politiske systemet. De ...
  • Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner 

   Trætteberg, Håkon Solbu; Eimhjellen, Ivar; Ervik, Rune; Enjolras, Bernard; Skiple, Jon Kåre (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2020)
   Denne rapporten studerer samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Analysene er særlig rettet inn mot saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering. Vi skiller mellom ...
  • Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 1: Rammevilkår og drift 

   Erdvik, Irina Burchard; Reymert, Ingvild; Hellang, Øyvind; Espegren, Astrid; Ervik, Rune (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2023)
   Denne rapporten presenterer første del av en studie hvor vi undersøker utlånssentralers virkning og drift. Utstyrssentraler tilbyr gratis lån (eller, i noen tilfeller, rimelig utleie) av utstyr til sport og friluftsliv og ...
  • Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 2: Bruk og merverdi 

   Erdvik, Irina Burchard; Bjørnarå, Helga Birgit; Ervik, Rune; Myksvoll, Thomas M.; Enjolras, Bernard (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2023)
   Utstyrssentraler tilbyr gratis lån (eller i noen få tilfeller rimelig utleie) av utstyr til sport og friluftsliv. Offentlige dokumenter som omtaler utstyrssentralene, fremhever dem ofte som et lavterskeltilbud som kan bidra ...
  • Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen 

   Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
   Denne rapporten undersøker tre hovedspørsmål: Hvilke tjenester samarbeider frivillige og kommunale aktører om i eldreomsorgen og hvordan? Hva hemmer og fremmer samarbeid? Hvilke dilemma og utfordringer kan oppstå i samarbeid ...