• Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En empirisk studie av områdesatsinger i Norge 

   Eimhjellen, Ivar; Trætteberg, Håkon Solbu; Mjelde, Hilmar; Lindén, Tord Skogedal; Espegren, Astrid; Guribye, Eugene; Thau, Mads (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2023)
   I denne rapporten har vi gjort rede for en empirisk studie av frivillige aktørers roller i områdesatsinger i Norge. Dette har vi undersøkt gjennom en kvalitativ casestudie der vi har intervjuet både frivillige aktører og ...
  • Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En kunnskapsoversikt 

   Eimhjellen, Ivar; Solbu Trætteberg, Håkon; Mjelde, Hilmar; Espegren, Astrid (Rapport;2022:1, Research report, 2022-01)
   I denne rapporten har vi, basert på en gjennomgang av eksisterende litteratur og policydokumenter som var publisert frem til våren 2021, gitt en statusoppdatering om kunnskap om følgende forskningsspørsmål om frivillige ...
  • Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse: Ulike innvandrergruppers opplevelse av barrierer og suksessfaktorer for deltakelse 

   Espegren, Astrid; Mjelde, Hilmar; Guribye, Eugene; Danielsen, Åsne Øygard; Staver, Anne Balke; Eimhjellen, Ivar (Report, 2022)
   Denne rapporten presenterer en kvalitativ undersøkelse hvor vi har sett nærmere på ulike innvandrergruppers egen opplevelse av spesifikke barrierer, ekskluderingsmekanismer og suksessfaktorer for deltakelse i det norske ...
  • Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 1: Rammevilkår og drift 

   Erdvik, Irina Burchard; Reymert, Ingvild; Hellang, Øyvind; Espegren, Astrid; Ervik, Rune (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2023)
   Denne rapporten presenterer første del av en studie hvor vi undersøker utlånssentralers virkning og drift. Utstyrssentraler tilbyr gratis lån (eller, i noen tilfeller, rimelig utleie) av utstyr til sport og friluftsliv og ...
  • Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering 

   Eimhjellen, Ivar; Espegren, Astrid; Nærland, Torgeir Uberg (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2021)
   I denne rapporten gir vi en oversikt over eksisterende forskningsbasert kunnskap fra Norge og andre nordiske land om sivilsamfunn og integrering. Oversikten er utarbeidet med utgangspunkt i publikasjoner fra Senter for ...