• Frivillighet, innvandring, integrasjon : En kunnskapsoversikt 

      Hagelund, Anniken; Loga, Jill (Research report, 2009)
      Denne rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over, primært norsk, forskning om innvandreres og etniske minoriteters deltakelse i frivillig sektor. Den første delen tar for seg såkalte innvandrerorganisasjoner eller ...