Show simple item record

dc.contributor.authorEnjolras, Bernard
dc.contributor.authorStrømsnes, Kristin
dc.date.accessioned2013-12-12T12:33:15Z
dc.date.accessioned2013-12-13T04:08:15Z
dc.date.available2013-12-12T12:33:15Z
dc.date.available2013-12-13T04:08:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citation104 p. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/177656
dc.description.abstractDenne rapporten oppsummerer forskningen som har blitt utført av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i perioden 2008–2013. I denne rapporten, som blir publisert i anledning senterets avslutningskonferanse, gir vi en oversikt over noen av de viktigste forskningsfunnene og resultatene senteret har bidratt med i den femårsperioden det har eksistert. Rapporten oppsummerer de 22 forskningsrapportene som ble publisert i senterets rapportserie i denne perioden langs de tre hovedtemaene som har strukturert senterets forskning: Deltakelse i frivillige organisasjoner, endringsprosesser i sivilsamfunnet, og de politiske og økonomiske rammevilkårene som danner grunnlaget for frivillige aktiviteter Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er et 5-årig forskningsprogram som i hovedsak har vært finansiert av Kulturdepartementet og Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning i Oslo og Uni Rokkansenteret/UiB i Bergen, og har involvert 22 forskere fra de to institusjonene. I tillegg har fire masterstudenter og en doktorgradsstudent vært knyttet til senteret. I perioden 2008–2013 har senteret gjennomført 35 forskningsprosjekter, publisert 22 rapporter, 41 vitenskapelige artikler og 6 bøker. Fire rapporter og fire bøker er under utarbeidelse da denne rapporten gikk i trykken, og vil bli utgitt etter senterets avslutning.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttp://sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2013/2013-001
dc.titleFrivillighet i Norge : Senterets sluttrapport etter 5 år
dc.typeResearch report
dc.date.updated2013-12-12T12:33:15Z
dc.identifier.cristin1031897


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record