Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFolkestad, Bjarte
dc.contributor.authorSaglie, Jo
dc.contributor.authorSegaard, Signe Bock
dc.date.accessioned2016-04-08T10:33:55Z
dc.date.accessioned2017-04-24T08:21:46Z
dc.date.available2016-04-08T10:33:55Z
dc.date.available2017-04-24T08:21:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationRapport - Institutt for samfunnsforskning. 62 p. Institutt for samfunnsforskning, 2016
dc.identifier.isbn978-82-7763-503-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440416
dc.description-
dc.description.abstractRapporten presenterer utvikling og status for kvinners representasjon i norsk lokalpolitikk etter valget i 2015. Videre undersøkes det om et KMD-initiert tiltak for å fremme kjønnsbalanse i kommuner med lav kvinneandel – Lokalvalgdagen – har hatt noen betydning for sammensetningen av kommunestyret. Vi undersøker også disse kommunenes partiers og listers arbeid med rekruttering av kvinner. Mye er som før når landet betraktes under ett, men det er også noen endringer: Kvinneandelen i kommunestyre og formannskap øker noe, men ikke mye. Det gjør også gjenvalgsprosenten blant kvinner, og det er blitt flere kvinnelige ordførere. Partiene i Lokalvalgdagen-kommunene oppfatter lav kvinneandel som et problem, og legger vekt på kjønn når listene settes opp. Kjønn blir likevel et mindre viktig kriterium når topplassene skal besettes, og viljen til kjønnsbalanse varierer mellom partiene. I kommunene som deltok i Lokalvalgdagen, økte kommunestyrets kvinneandel klart sterkere enn i resten av landet. Den samme økningen finner vi likevel også i andre kommuner med lav kvinneandel, så økningen kan ikke føres tilbake til tiltaket som sådan. Det nasjonale bildet dekker altså over lokale variasjoner, der årsakene til manglende kjønnsbalanse varierer. Avslutningsvis argumenterer vi derfor for at tiltak for bedre kjønnsbalanse bør tilpasses den lokale situasjonen.
dc.language.isonob
dc.titleKvinner i lokalpolitikk 2015 : En statusevaluering
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-04-08T10:33:55Z
dc.identifier.cristin1349310


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel