Show simple item record

dc.contributor.authorNadim, Marjan
dc.contributor.authorFladmoe, Audun
dc.contributor.authorWessel-Aas, Jon
dc.date.accessioned2017-05-15T07:25:12Z
dc.date.available2017-05-15T07:25:12Z
dc.date.created2017-01-09T11:56:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-7763-533-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442451
dc.description.abstractDenne rapporten handler om hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett. Rapporten inneholder en juridisk redegjørelse for gjeldende rett med hensyn til strafferettslig vern mot hatefulle ytringer, en gjennomgang av eksisterende forskning om hatefulle ytringer, analyser av eksisterende og nye surveydata og analyser av hvordan politiet arbeider med etterforskning og forebygging av hatefulle ytringer og hatkriminalitet. Straffeloven § 185 verner mot diskriminerende og hatefulle ytringer som fremsettes offentlig eller i andres nærvær på grunn av noens hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne. Det strafferettslige vernet på feltet er i realiteten noe videre enn hva som dekkes av § 185 alene, blant annet gjennom andre bestemmelser i straffeloven og i diskrimineringslovverket. Når det gjelder omfang av hatefulle ytringer på internett, er det vanskelig å finne et entydig mål på hvor mange som har blitt utsatt for dette. Ulike kilder tyder på at relativt få har opplevd å motta slike ytringer direkte, men at det er vanlig å ha observert hatefulle ytringer på internett. Rapporten diskuterer ulike forebyggende strategier, herunder politiets arbeid med forebygging og etterforskning. Det er særlig to miljøer som jobber direkte med hatefulle ytringer: Politiets tilstedeværelse på internett, som drives av Kripos, og en egen hatkrim-gruppe i Oslo politidistrikt. Avslutningsvis i rapporten identifiseres aktuelle kunnskapsbehov knyttet til fenomenet hatefulle ytringer.
dc.description.abstractHate speech and hate crime on the Internet.
dc.language.isonob
dc.publisherInstitutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofRapport - Institutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofseriesRapport - Institutt for samfunnsforskning
dc.subjectJuridisk rammeverk
dc.subjectLegal framework
dc.subjectHatefulle ytringer
dc.subjectHate speech
dc.subjectForebygging
dc.subjectPrevention
dc.titleHatefulle ytringer på internett. Omfang, forebygging og juridiske grenser
dc.title.alternativeHate speech and hate crime on the Internet.
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200
dc.source.pagenumber167
dc.source.issue2016:17
dc.identifier.cristin1423245
dc.relation.projectJustis- og beredskapsdepartementet: 10149
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record