Show simple item record

dc.contributor.authorØdegård, Guro
dc.date.accessioned2017-05-19T05:35:48Z
dc.date.available2017-05-19T05:35:48Z
dc.date.created2012-02-17T11:32:26Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-7763-339-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442815
dc.description.abstractI denne rapporten rettes søkelyset mot foreningslivet som integrasjonsarena og på dannelsen av sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn. Studien er gjennomført i den lille drabantbyen Veitvet i Oslo, hvor det er et sterkt innslag av etnisk baserte foreninger, få tradisjonelle norske foreninger og hvor politiske myndigheter har iverksatt tiltak med den hensikt å bygge så vel fysiske møteplasser som sosiale nettverk. Med utgangspunkt i feltarbeid og kvalitative intervjuer med både minoritets- og majoritetsetniske foreningsaktive samt andre aktører som er nært knyttet til myndighetenes satsing, reiser studien tre spørsmål. • Hvilken betydning har det innvandrerorienterte foreningslivet for de som er aktive i dette? Spiller det en rolle for deres sosiale og politiske integrasjon i majoritetssamfunnet? • Hvilke faktorer hemmer og fremmer etniske minoriteters deltagelse i det tradisjonelle norske foreningslivet? • Hvilken rolle har lokale myndigheter spilt for å bygge broer mellom ulike samfunnsaktører i en flerkulturell lokalsamfunnskontekst? Kan slike initiativer bidra til å øke lokalsamfunnets sosiale kapital? Hensikten med studien er å øke vår forståelse for de roller det flerkulturelle foreningslivet kan spille i en lokal kontekst, og hvordan mektiggjøring av disse kan bidra til å bygge respektfulle relasjoner mellom ulike samfunnsaktører - på tross av ulikhet i autoritet og tilgang til maktressurser.
dc.language.isomis
dc.publisherSenter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.urihttp://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2010/2010-006
dc.titleForeningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn : En studie om integrasjon og sosial kapital
dc.typeResearch report
dc.source.pagenumber113
dc.source.issue2010-6
dc.identifier.cristin910265
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record