Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSætrang, Synne
dc.date.accessioned2017-05-19T05:50:32Z
dc.date.available2017-05-19T05:50:32Z
dc.date.created2017-01-27T11:14:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-7763-544-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442825
dc.description.abstractDet raskt økende omfanget av flyktning- og asylankomster til Norge høsten 2015 førte til en omfattende mobilisering i det norske sivilsamfunnet. Flertallet av de frivillige bidro gjennom frivillige organisasjoner, men situasjonen førte også til fremveksten av nye hjelpegrupper som ved hjelp av sosiale medier engasjerte og organiserte frivillige i stor skala – utenfor rammene av etablerte institusjoner. Refugees Welcome (RW), som er tema for denne rapporten, representerer det største av disse initiativene. Basert på intervjuer med syv ledere og nøkkelpersoner i seks ulike initiativer omkring i landet, ser denne rapporten på fremveksten og utviklingen av RW-nettverket i Norge: Fra etablering i Oslo og spredningen av engasjementet til resten av landet, informantenes opplevelser av muligheter og utfordringer i møte med asyl- og flyktningfeltet, og hvordan en ny aktør søker å forme – og blir formet – av konteksten de går inn i. Analysene gir et innblikk i hvordan RW som handlingsnettverk har organisert seg i ulike faser, og søker ved hjelp av en flerdimensjonal tilnærming å få innblikk i hvilke strukturelle, kulturelle og organisatoriske faktorer som har vært viktig for gruppenes etablering, vekst og virke. Rapporten peker på hvordan fremveksten og utviklingen av RW kan ses i en bredere kontekst, hvor både frivillig deltakelse og organisering er i endring. Ny kommunikasjonsteknologi, som internett og sosiale medier, har blitt en stadig viktigere kilde til informasjon og mobilisering, og bidrar til å endre premissene for hvordan mennesker danner grupper – og med det selve grunnlaget for kollektiv handling.
dc.language.isomis
dc.publisherSenter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
dc.relation.urihttp://www.sivilsamfunn.no/Ressurser/Publikasjoner/Rapporter/2016/2016-9
dc.title«Ikke bare en Facebook-gruppe» : En case-studie av Refugees Welcome-nettverket i Norge
dc.typeResearch report
dc.source.pagenumber83
dc.source.issue2016-9
dc.identifier.cristin1438984
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel