Show simple item record

dc.contributor.authorKitterød, Ragni Hege
dc.contributor.authorHalrynjo, Sigtona
dc.date.accessioned2017-09-05T08:32:58Z
dc.date.available2017-09-05T08:32:58Z
dc.date.created2017-09-04T10:33:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationTidsskrift for samfunnsforskning. 2017, 58 (3), 311-333.
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453149
dc.description.abstractØkt likestilling mellom mødre og fedre i familie- og yrkesliv, altså mindre grad av kjønnsspesialisering, var et uttalt mål for innføring av fedrekvoten. Forskning gir imidlertid ulike svar på hvorvidt fedrekvoten har bidratt til mer likestilling. Kvalitative studier og studier som ser på statistiske korrelasjoner, viser en klar sammenheng mellom fars permisjonsbruk og mors og fars tilpasning til arbeid og familie på sikt. Kvasi-eksperimentelle studier, som legger stor vekt på å utelukke seleksjon, finner derimot små og til dels motstridende kausale effekter av innføring av fedrekvoten på foreldres familie- og yrkesarbeid. I denne artikkelen diskuterer vi hvordan sprikende funn kan forstås. Selv om kvasi-eksperimentelle studier finner få effekter av fedrekvotereformen, kan vi ikke utelukke at økt despesialisering i barnets første leveår gir mer likestilling på sikt, ettersom disse studiene sjelden undersøker om tidlig despesialisering faktisk har skjedd. Tidlig despesialisering forutsetter ikke bare at far har rett til kvote, men også at kvoten brukes i tråd med hensikten. For å vurdere hvorvidt en fedrekvote kan bidra til mer likestilte foreldreskap, trenger vi mer kunnskap om hvordan permisjonen faktisk benyttes og hvor omfattende despesialisering som må til i barnets første leveår for å gi varige endringer i foreldres tilpasning til omsorg og yrkesarbeid.
dc.language.isomis
dc.titleMindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber311-333
dc.source.volume58
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskning
dc.source.issue3
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-291X-2017-03-03
dc.identifier.cristin1490667
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 236926
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record