Show simple item record

dc.contributor.authorStorvik, Aagoth Elise Lossius
dc.date.accessioned2018-03-12T08:00:15Z
dc.date.available2018-03-12T08:00:15Z
dc.date.created2013-11-22T14:22:51Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490023
dc.description.abstractRapporten tar for seg menns og kvinners karrieremuligheter i forskningsinstituttsektoren. Andelen kvinner synker noe jo høyere opp i hierarkiet en beveger seg. Studien viser også at det er klart færre kvinner enn menn som befinner seg på øverste kompetansenivå i instituttsektoren. Nesten alle instituttlederne mener det er viktig at begge kjønn er godt representert blant forskerne i virksomheten. Det er flere grunner til dette, men et ønske om å ansette de beste talentene blir særlig fremhe-vet. Med andre ord oppfattes en viss grad av kjønnsbalanse som svært viktig for instituttets forskningspro-duksjon. Omtrent en tredjedel av alle instituttene har en nedskrevet handlingsplan med beskrivelse av tiltak som skal gjennomføres for å fremme likestilling ved instituttet. De tiltakene som flest instituttledere oppgir at de har benyttet for å rekruttere flere kvinner er å oppfordre kvinner personlig til å søke stillinger ved instituttet. Kompetanse som vektlegges ved rekruttering blir også kartlagt. Spesielt blir det undersøkt om krav til personlige egenskaper eller sosiale ferdigheter kan virke som en barriere for kvinner som ønsker en karriere i forskning. Dette syntes ikke å være tilfellet. Ledelsesidealet i forskningsinstituttsektoren fremstår som nokså kjønnsbalansert. Et siste moment som undersøkes er om instituttlederne har erfart forskjeller mellom kjønnene når det gjelder vektlegging av arbeidsoppgaver og arbeidsbetingelser. Majoriteten av instituttlederne har opplevd svært liten forskjell. Når det gjelder mulighetene til å arbeide i redusert stilling er imidlertid synspunktene delte. Her mener halvparten av instituttlederne at kvinner vektlegger dette i høyere grad enn menn, mens litt under halvparten mener at det ikke er en slik forskjell.
dc.language.isomis
dc.publisherInstitutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofRapport - Institutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofseriesRapport - Institutt for samfunnsforskning
dc.titleKvinners karrieremuligheter i forskningsinstituttsektoren
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber91
dc.source.issue2009:010
dc.identifier.cristin1068434
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record