Show simple item record

dc.contributor.authorvon Simson, Kristine
dc.contributor.authorUmblijs, Janis
dc.date.accessioned2019-01-09T08:24:14Z
dc.date.available2019-01-09T08:24:14Z
dc.date.created2019-01-08T08:39:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-7763-619-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579826
dc.description.abstractFokuset i denne rapporten er å dokumentere og analysere sammenhenger mellom bolig og boforhold på den ene siden og øvrige velferdsutfall på den andre, basert på norske registerdata. Rapporten omfatter tre delprosjekter som på ulike måter undersøker sammenhengene mellom bolig og velferd. Vi skiller mellom ulike aspekter ved boforhold: disposisjonsform, trangboddhet, nabolag og utsatthet for støy. Først ser vi på boforhold som en forklaringsvariabel. Mer spesifikt undersøker vi om ulike sider ved boforholdet kan være med på å forklare skoleresultater og sannsynligheten for utenforskap for barn og unge. Et hovedfunn er at boforhold ser ut til å ha mer å si for eldre barns skoleresultater enn for yngre barns. I delprosjekt to fokuserer vi på vanskeligstilte på boligmarkedet. Her følger vi personer over tid og analyserer strømmer inn i og ut av vanskeligstilthet på boligmarkedet. Analysene tyder på at vanskeligstilthet i stor grad er en midlertidig tilstand. Noen grupper ser imidlertid ut til å være spesielt utsatt for å forbli vanskeligstilt over flere år. Dette gjelder særlig lavt utdannede, og ikke-vestlige innvandrere. Til slutt snur vi på sammenhengen og ser på boforhold som en utfallsvariabel. Med andre ord spør vi her hvilke velferdsvariabler som er med på å forklare boforhold. Vi finner at både det å miste jobben og det å skille seg er forbundet med en forverring i boforhold. Særlig finner vi at skilsmisse er tett forbundet med en endring i disposisjonsform for tidligere boligeiere. Alle analyser tar utgangspunkt i det nye boforholdsregisteret til Statistisk sentralbyrå, som kobler bolig og husholdning sammen.
dc.language.isonob
dc.publisherInstitutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofRapport – Institutt for samfunnsforskning
dc.relation.ispartofseriesRapport – Institutt for samfunnsforskning
dc.titleBoforhold og velferd
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber91
dc.source.issue2019:02
dc.identifier.cristin1651944
cristin.unitcode7437,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record